Modul Latihan Hub

FrogAsia juga mengadakan Modul Latihan Hubs yang akan membantu anda mencari kaedah untuk melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke 21 yang berkesan di dalam kelas anda. Sesi ini selalunya diadakan di Hub serta dikendalikan oleh guru yang bersemangat serta berminat terhadap teknologi. Sila ikuti perkembangan Hub anda atau bertanya pengurus dengan Hub tentang sebarang Modul Latihan yang akan datang seperti dibawah!

[Logo] Pie
PIE (Participation, Interaction, Engagement)

Bengkel ini membimbing peserta menarik perhatian dan meningkatkan penglibatan pelajar secara interaktif di dalam P&P melalui penghasilan Site baru, dengan menggunakan 3 widget iaitu Text, Media dan Wall di dalam Frog VLE. Bengkel ini juga akan memberi ruang untuk guru berkongsi idea pengurusan kelas.

[Logo] Chendol
CHEnDOL (Critical Thinking, HOTS, Engagement and Discussion through Online Learning)

Bengkel ini direka untuk guru-guru yang ingin memupuk HOTS dalam kalangan pelajar dengan menggunakan bahan P&P atas talian sebagai perangsang pemikiran dan menggalakkan pembelajaran kolaboratif, melalui bantuan 3 widget (Embed Website, External Link, dan Forum)

[Logo] Teh Ais
TEH AIs (Tech Enhancement for Assessment and Interaction)

Bengkel ini menawarkan perkongsian tentang cara memanfaatkan dan menyesuaikan penggunaan teknologi untuk P&P dan meningkatkan kecekapan P&P melalui penggunaan Frog (Poll, Quiz, Form widget) berfokus kepada aspek interaksi dan penilaian.

[Logo] Cake
CAKE (Connect And Keep Engaging)

Bengkel ini bertujuan untuk memperkasa guru-guru dan pelajar-pelajar dengan satu cara pembelajaran yang kreatif dan inovatif melalui teknologi persidangan video dengan gabungan penggunaan laman Frog, iaitu konsep pembelajaran Frog Connected Classroom.

[Logo] Puffs PUFFS (Projects Using Frog For Students)

Bengkel ini direka untuk guru-guru yang ingin melibatkan pelajar dalam pengajaran abad ke-21 melalui pembelajaran berasaskan projekdengan menggunakan Frog VLE. Bengkel ini juga memberi ruang untuk guru berkongsi pengalaman mereka dan merekabentuk projek digital bagi pelajar dengan menggunakan widget Frog.

[Logo] Chef

CHEF (Communicating and Heading E-learning with Frog)

Bengkel ini direka khas untuk Frog Admin dan meliputi tugas-tugas pengurusan pengguna ke arah pembudayaan Frog di sekolah anda. Ketahui dan kongsikan amalan terbaik Frog Admin dan alami pengalaman bengkel yang berlainan.

Frogbites Logo (1)

FrogBites - Modul E-latihan Frog VLE untuk guru-guru

Modul E-latihan FrogBites disediakan khas untuk guru-guru yang ingin mengaplikasikan Frog VLE di dalam P&P. Ia direka supaya lebih senang dan fleksibel untuk dipelajari dan merangkumi skil asas menggunakan Frog VLE. Modul ini memberikan guru kebebasan untuk belajar pada bila-bila masa dan mengikut keupayaan sendiri.