Transformasi pendidikan di Malaysia untuk masa depan

Sejak 2012, kami telah menjalankan transformasi bilik darjah dari sebuah ruang tradisional kepada ruang pembelajaran abad ke-21, di mana setiap kanak-kanak mempunyai peluang untuk dibekalkan dengan pengetahuan, maklumat dan kemahiran yang akan memperkasakan mereka untuk menjadi lebih kreatif dalam berkomunikasi, berkolaborasi dan menjadi pencetus perubahan dalam komuniti mereka sendiri dan di seluruh dunia.

FrogAsia merupakan sebuah perusahaan sosial yang memangkin perubahan dalam pendidikan dengan melaksanakan segalanya melalui pendekatan yang berbeza. Sebagai inisiatif pertama di dunia yang menghubungkan seluruh negara melalui sebuah platform pembelajaran berasaskan awan, kami sentiasa mencari jalan untuk memberikan impak yang maksima dalam pengajaran dan bilik darjah.

 

Matlamat kami adalah untuk membawa perubahan kepada pendidikan di Malaysia. Kejayaan matlamat ini bergantung kepada usaha yang dilakukan oleh setiap individu di FrogAsia.

Platform pendidikan seluruh negara tanpa jurang untuk kanak-kanak

Di FrogAsia, kami mempunyai visi di mana setiap kanak-kanak mempunyai akses menyeluruh kepada pendidikan abad ke-21 tidak kira latar belakang dan lokasi mereka.

Frog VLE adalah platform pembelajaran maya berasaskan awan yang memberi peluang pendidikan dan melengkapi keperluan pelajar dalam pembelajaran serta menghubungkan mereka dengan komuniti pelajar yang lain di seluruh negara.