Laporan

Frog VLE menyediakan alatan untuk merekodkan pelbagai data seperti penggunaan Frog VLE dan pencapaian pelajar dari semasa ke semasa.

icons - big- high res-04

Analisa

Data tentang jumlah log masuk serta jumlah laman dan tugasan yang dihasilkan akan dipaparkan di sini. Hanya Pentadbir Frog boleh mengakses Analisa. Ketahui tentanf Analisa di sini.

icon2

Gaya Pembelajaran

Gaya Pembelajaran membantu guru untuk mengenalpasti dan memahami gaya pembelajaran yang terbaik untuk pelajar-pelajar agar pengajaran dapat disesuaikan mengikut keperluan pelajar. Ketahui lebih lanjut tentang Gaya Pembelajaran di sini.