Portal

Akses Learn Centre  dan majalah digital FrogAsia, Lilypad untuk mendapatkan idea-idea baharu, amalan-amalan terbaik, dan berita-berita terkini dunia pendidikan.

icon

Learn Centre

Learn Centre  adalah laman web yang boleh digunakan oleh guru, pelajar, ibu bapa dan Pentadbir Frog untuk mendapatkan panduan tentang cara menggunakan alatan serta ciri-ciri yang terdapat dalam Frog VLE. Akses Learn Centre di sini. Jangan lupa untuk menanda buku laman ini!

Logo_Lilypad BlackThe LilyPad

Sebuah majalah digital kusus untuk rujukan guru, pelajar, dan ibu bapa di Malaysia. Ketahui tentang Amalan Terbaik dan ikuti cerita atau artikel yang penuh  inspirasi daripada ibu bapa dan golongan pendidik dari  seluruh negara menerusi majalah ini. Akses The Lilypad di sini.