3 teknik interaktif untuk mengajar Bahasa Arab

Secara umumnya, pengajaran dan pembelajaran Bahasa Arab bertujuan agar pelajar mampu menguasai kemahiran bahasa iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis, serta mengaplikasikannya secara baik. Berikut…